รวมเว็บไซท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ    

 

  รวมเว็บไซท์สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงาน บริษัท สถาบันการศึกษ

 

  รวมเว็บไซท์ที่น่าสนใจ

หน่วยงาน

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

การศึกษา

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 

 

    โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คลองพานทอง

ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

เซนต์หลุยส์

 ดอนฉิมพลีพิทยาคม

 ดัดดรุณี

  เตรียมเปร็งวิสุทธาธิบดี

 เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

 เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

 เทคโนโลยีศรีวรการ

 เทพประสิทธิ์วิทยา

 บางน้ำเปรี้ยววิทยา

 บางปะกง"บวรวิทยายน"

 บ้านวนท่าแครง

 บึงสิงโต

 เบญจมราชรังสฤษฎิ์

 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 ปัญจพิทยาคาร

 ผาณิตวิทยา

 ไผ่ดำพิทยาคม(รัชมังคลาภิเษก)

 พาณิชยการฉะเชิงเทรา

 พุทธโสธร

 พุทธิรังสีพิบูล

 มารดานฤมล

 วัดเกาะจันทาราม

 วัดคลองสวน

 วัดญาณรังษาราม

 วัดดอนทอง

 วัดท่าสะอ้าน

 วัดเทพนิมิตร

 วัดเทพราช

 วัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

 วัดบางปลานัก

 วัดบางวัว

 วัดบางแสม

 วัดสองคลอง

 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)

 สุเหร่าคลองใหญ่

 สุเหร่าจรเข้น้อย

 สุเหร่าหลวงแพ่ง

 อนุบาลขวัญตา

 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

 
 
    โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
     

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ทุ่งส่อหงสา

บ้านเขาหินซ้อน

 บ้านยางแดง

 บ้านสุ่งเจริญ

  บ้านหนองยาง

 บ้านหินแร่

 ไผ่แก้ววิทยา

 พนมอดุลวิทยา

 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 วัดบางกระเจ็ด

 วัดบางตลาด

 วัดปากน้ำ

 วัดเปี่ยมนิโครธาราม

 วัดหนองแหน

 วัดลาดบัวขาว

 

 

    วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ ์

    

 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

   

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา