หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสหกรณ์

  เกณฑ์การกู้

  เงินฝาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สวัสดิการสมาชิก

  ผลการดำเนินงาน

  เยี่ยมบ้านสมาชิก

  ภาพกิจกรรม

  วารสารรวงผึ้ง

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

  รวมลิงค์

 

 

 

 

 

 

    มติคณะกรรมการ เรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกสหกรณ์

มติคณะกรรมการดำเนินการ
ชุุดที่ 65 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิกสหกรณ์

1. ถ้าซื้อไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท ให้ซื้อได้ทุกเดือน หรือ
2. ถ้าซื้อเกินเดือนละ 50,000 - 100,000 บาท แล้วให้งดซื้อหุ้น 6 เดือน หรือ
3. ถ้าซื้อเกินเดือนละ 100,000 - 200,000 บาท แล้วให้งดซื้อหุ้น 1 ปี
4. ไม่รับซื้อหุ้นเกิน 200,000 บาท
5. ผู้ที่มีหุ้นเกิน 400,000 บาท ให้ส่งหุ้นเป็นรายเดือนเพียงอย่างเดียว ห้ามซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332