หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสหกรณ์

  เกณฑ์การกู้

  เงินฝาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สวัสดิการสมาชิก

  ผลการดำเนินงาน

  เยี่ยมบ้านสมาชิก

  ภาพกิจกรรม

  วารสารรวงผึ้ง

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

  รวมลิงค์

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2561 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จะดำเนินการโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ตามที่สมาชิกแสดงความจำนงค์ไว้ ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (รอบที่ 1 ได้แก่ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332