โครงการศึกษาดูงานสมาชิก ประจำปี 2557 (click ที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียด file pdf )
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมศึกษาดูงานได้ที่ท้ายเอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332