หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสหกรณ์

  เกณฑ์การกู้

  เงินฝาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สวัสดิการสมาชิก

  ผลการดำเนินงาน

  เยี่ยมบ้านสมาชิก

  ภาพกิจกรรม

  วารสารรวงผึ้ง

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

  รวมลิงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2553

 

ลำดับที่

เรื่อง

วันที่

หมายเหตุ

 1

 แม่บทรำไทย

 24 มีนาคม 2553

 

 

     สถานที่ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน

  เวลา 08.30 น.

 

2

 Adobe Photoshop

1 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ สพท.ฉช.1

  เวลา 08.30 น.

 

 3

 ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย

3 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เวลา 08.30 น.

 

 4

 ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย

4 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เวลา 08.30 น.

 

 5

 การสร้างภาพยนต์ Ulead VideoStudio

7 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ สพท.ฉช.1

 เวลา 08.30 น.

 

 6

E-book Desktop Author

8 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ สพท.ฉช.1

 เวลา 08.30 น.

 

 7

E-book Desktop Author

9 เมษายน 2553

 

 

     สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ สพท.ฉช.1

 เวลา 08.30 น.

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
186/5 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332