ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 25 ปี ได้รับเงินสวัสดิการมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี  2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332