24 กุมภาาพันธ์  2556

4,238 คน

ฌสอ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ศพ


 

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

 

 

 

website แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์
ศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมไทย
krusakon.com
Intel Teach to the Future
ความรู้ด้านสุขภาพ
คอมพิวเตอร์น่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวันหยุดทำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557
วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันจันทร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557
วันสงกรานต์

ันพุธที่ 16 เมษายน 2557
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

   โครงการศึกษาดูงานสมาชิก ประจำปี 2557

 

   ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556

 

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2556

 

 

   การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

 

   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555

 

   ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และเงินกู้

 

    ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554

 

   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญ เป็นกรณีพิเศษ

<< ข่าวอื่นๆ >>

 

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายละม้าย กิตติพร ประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 สัมมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โอเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายสมบัติ กาญจนะ รองประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

  ประมวลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกหมายเลข 9 หมายเลข 7 และหมายเลข 0 ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 8 ตุลาคม 2556

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นำโดยนายธำรงรัฐ จอมสืบ กรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายวรกิจ ประเสริฐสรรค์ กรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

<< ภาพกิจกรรมย้อนหลัง >>

 


อ่านวารสาร

<< วารสารรวงผึ้งฉบับย้อนหลัง >>

 

 

<< กระทู้อื่น ๆ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

ออมทรัพย์

2.75

พิเศษ

3.25

24 เดือน

4.25

ประจำ

3.50

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ร้อยละ

6.00

เริ่มใช้ 1 ก.ย. 54