สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสมาคม

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 

 

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด